Test Sity

รวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ Test สินค้าและบริการต่างๆ

การงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบระดับแม่เหล็กวน

  • Home
  • เทคโนโลยี
  • การงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบระดับแม่เหล็กวน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากกระแสไฟจากภายนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากข้างนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามแม่เหล็ก เกิดแรงเคลื่อนตัวไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกหนึ่งเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ ต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีแหวนลื่น มีรูปพรรณเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำเอาได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปเวียนกลับในวงจร จึงเรียกว่ากระแสสลับ

กระแสไฟสลับในแบบขั้นแม่เหล็กหมุน จะใช้วิถีทางหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา เป็นเหตุให้เส้นแรงตัวดึงดูดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก เป็นเหตุให้เกิดแรงกดดันกระแสไฟฟ้าบนท้ายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่จำต้องมี Slip Ring พร้อมทั้งแปรงถ่าน เพื่อที่จะนำแรงกดดันกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน แต่ทว่ามีแปรงถ่านพร้อมทั้ง Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่ผูกอยู่บนแกนตัวดึงดูด เพื่อที่จะใช้สำหรับป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อที่จะทำความเข้มของสนามแม่เหล็ก

กระแสไฟสลับในแบบไร้แปรงถ่าน มีการทำงานออกเป็นส่วนๆ โดยขอเล่า Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) หมายถึงชุดคุมแรงผลักดันไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ชิ้นงานให้คงที่ ซึ่งคือหน้าที่ดูแล อย่างอัตโนมัติ แนวคิดทำหน้าที่ของ A.V.R. คือการพากระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มากลายเป็นกระแสไฟตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยจำนวนไฟฟ้ากระแสตรงจะมีการดูแลให้มากหรือไม่ก็น้อยตามสภาพของแรงกระตุ้นกระแสไฟจาก Stator Coil โดยเป็นไปอย่างโดยอัตโนมัติ มีระบบ 1 เฟส พร้อมทั้ง ระบบ 3 เฟส  หรือไม่ก็ 3 เฟส 4 สาย แยกตามนั้นออกไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นจะมีหลายชุดตามความสอดคล้อง

Tags:

About